Pięć kroków do 500+, czyli jak dostać 500 złotych na dziecko

Podpis prezydenta jest pod ustawą o 500 zł, co oznacza, że wszystkie formalności w sprawie tego świadczenia zostały spełnione. Urzędy mogą oficjalnie szykować się do przyjmowania wniosków, a Ci, co chcą dostać pieniądze sprawdzić, jak to zrobić. Przedstawiamy 5 kroków, które trzeba wykonać, by starać się o 500 zł na pierwsze i kolejne dziecko.

Pamiętajcie, że w większości urzędów wnioski będą przyjmowane dopiero od 1 kwietnia. Taki termin jest zapisany w ustawie. Wcześniej można się jednak przygotować, tak by nie trzeba było donosić jakiś dokumentów i wydłużać formalności. Urzędy będą miały 3 miesiące na wypłatę 500 zł. Nic jednak nikt nie straci. Jeśli pieniądze zostaną wam przyznane, dostaniecie je z wyrównaniem od kwietnia.

1. Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty

Wymieniam wszystkie dotyczące najprzeróżniejszych sytuacji, ale nie przerażajcie się, w praktyce nie będzie tak źle.

A: dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, jeśli chcesz dostać 500 złotych również na pierwsze dziecko

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (w 2016 wyjątkowo brany jest pod uwagę rok 2014), na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu,

h) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

B: odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

C: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

D: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

E: odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

F: orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

G: inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Bardzo często w pytaniach dopytujecie nas o konkretne dokumenty, dlatego zdecydowaliśmy się je wymienić wszystkie, które przewidziało ministerstwo. Do pierwszych trzech będą przygotowane specjalne wzory oświadczeń, które trzeba będzie tylko wypełnić.

 

2. Podlicz swoje dochody i sprawdź, czy przekraczają 800 złotych na osobę. Jeśli nie, to dostaniesz również na pierwsze dziecko.

W tym roku jako bazowe są pod uwagę brane dochody z 2014 roku, dlatego musicie pamiętać o dochodach utraconych lub uzyskanych. O dochodzie utraconym przeczytasz więcej w naszych poprzednich tekstach. Jeśli będziecie mieli wątpliwości, zapytajcie urzędnika w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.

 

JAK OBLICZAĆ DOCHODY DO 500+

3. Wypełnij wniosek 500+

Jak wypełnić wniosek 500+? Nie jest to zbyt skomplikowany, więc zajmie ci to parę minut. Pamiętaj jednak, że musisz to zrobić, bo bez wniosku 500 złotych na dziecko nie dostaniesz. Zostaw też numer konta bankowego, bo w innym przypadku pieniądze dostaniesz przekazem pocztowym.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O 500+

4. Wyślij lub zanieś do urzędu gminy (ośrodka pomocy społecznej)

Wniosek 500+ możesz wziąć z gminy lub ośrodka pomocy społecznej albo wydrukować. Musisz jednak poczekać, bo na razie nie ma jeszcze jego ostatecznej wersji. Po wypełnieniu możesz: zanieść osobiście (odradzam, bo na początku na pewno będzie więcej takich jak ty) wysłać pocztą poleconą lub przesłać internetem. Na razie nie wiadomo jakimi kanałami, ale mam nadzieję, że do 1 kwietnia pojawią się informacje na ten temat.

Po wejściu w życie ustawy 500+ można przez 3 miesiące składać wniosek, a  wyrównanie dostaniecie od 1 kwietnia. Później już tak dobrze nie będzie. Jeśli wniosek złożycie w lipcu, pieniądze dostaniecie dopiero od lipca.

Wszyscy będą was namawiać, żeby się nie śpieszyć ze składaniem wniosków, że będziecie mieli na to trzy miesiące. Ale prawda jest nieco inna. Im szybciej złożycie wniosek 500+ tym szybciej dostaniecie pieniądze. W ustawie zapisano, że gmina ma trzy miesiące na wypłatę pieniędzy licząc od dnia złożenia wniosku.

5. Zaplanuj na co wydasz 500 złotych

Najprzyjemniejszy krok. Ja już wiem na co wydam pierwsze 500 złotych, a nawet 1500 złotych, bo pierwsze świadczenia pewnie będą wypłacane za trzy miesiące, ale o tym na co wydam napiszę w kolejnym wpisie.

Jeśli uważacie, że ten wpis jest ciekawy, podzielcie się nim i bez oporów rozsyłajcie w sieci.

Podziel się
Podziel się


Dodaj komentarz

49 komentarzy do "Pięć kroków do 500+, czyli jak dostać 500 złotych na dziecko"

Powiadom o

Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Ela
17 lutego 2016 12:22

Czy jeśli kryterium dochodowe na 2014 rok wychodzi mi sporo poniżej 800 zł na osobę ( mam 1 dziecko) a w 2015 roku jest już powyżej 800 zł to dostanę te 500 zł ? W roku 2015 ja utraciłam w listopadzie dochód z tytułu zasiłku macierzyńskiego natomiast mąż raz utracił pracę ale kilka dni później podjął nową, znacznie lepiej płatną przez co dochód na osobę był ponad 800 zł.

asik
2 marca 2016 19:42

Nie dostanie bo liczy się tak jakby obecna sytuacja….brane są dochody za 2014 rok ale jeśli nastąpiła utrata lub wznowienie to trzeba to we wniosku złożyć i od tej kwoty obliczają dochód czyli przekroczy on…tak samo do rodzinnego obliczają

Dorota
17 lutego 2016 13:38

Ja tez wiem na co je wydam. Na podatki.

beti
17 lutego 2016 14:12

Jeśli ja mam alimenty placone dobrowolnie i były mąż nie ma zasądzonych alimentów i nie przekracza mi 800zł na osobę to czy dostanę na pierwsze dziecko te 500zł bo w którymś punkcie jest napisane że muszę mieć zaswiadczenie że mam przyznane alimenty przez sąd a ja niemam takiego zaswiadczenia?

Anita
17 lutego 2016 17:50

1. Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty Wymieniam wszystkie dotyczące najprzeróżniejszych sytuacji, ale nie przerażajcie się, w praktyce nie będzie tak źle. A: dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, jeśli chcesz dostać 500 złotych również na pierwsze dziecko a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (w 2016 wyjątkowo brany jest pod uwagę rok 2014), na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym… Czytaj więcej »

Sylwia
17 lutego 2016 14:34

Witam to jak ja pracowałam w 2014 r i było nawet za dużo ,żebym brała rodzinne na jedno dziecko …więc teraz 500 zł także nam koło nosa …

Anita
17 lutego 2016 17:46

jeśli w 2014 z pitu wyjdzie że nie przekraczasz 800zł to dostaniesz ,a przecież rodzinne ma 674 kryterium a w 500+ jest kryterium 800zł

Gośka
17 lutego 2016 14:56

Witam, jestem samotną matką, mój dochod nie przekracza 800 zł. netto na osobe, ale jezeli dolicze alimenty ktore sa dobrowolnie płacone dochód przekroczy tą kwotę. Czy alimenty wliczane są do dichodu?

Anita
17 lutego 2016 17:48

TAK .1. Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty Wymieniam wszystkie dotyczące najprzeróżniejszych sytuacji, ale nie przerażajcie się, w praktyce nie będzie tak źle. A: dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, jeśli chcesz dostać 500 złotych również na pierwsze dziecko a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres (w 2016 wyjątkowo brany jest pod uwagę rok 2014), na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku… Czytaj więcej »

Klara
17 lutego 2016 15:15

czy jesli mam 8 tyś na osobę to dostanę na drugie dziecko?

Dorota
17 lutego 2016 19:03

Mam dwóch synów 5-lat i 21 lat.starszy syn studiuje i jest na naszym utrzymaniu.Czy na tego młodszego dostanę 500 zł?

Daria
17 lutego 2016 22:37

Witam. Mam takie pytanie. Nie mieszkam z ojcem dziecka i nie mam zasądzonych alimentów, płaci mi dobrowolnie. Czy jeśli chcąc uzyskać zasiłek rodzinny musiałam przedstawić również jego dochody to w przypadku starania się o 500 zł również muszę?

bernadeta
18 lutego 2016 09:56

a czy dziecko przebywajace w internacie tez dostanie?

Magda
18 lutego 2016 20:30

A co w momencie gdy w roku 2014 przebywalam na zasiłku macierzynskim w połowie roku odeszlam od męża do rodziców rozwód był w połowie 2015 roku. Za rok 2014 rozliczalam się sama . czy jesli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności od grudnia 2015 roku to będzie brany pod uwagę prog wyższy?

Roxana
20 lutego 2016 10:15

No, dobrze skoro mają jednak być wliczane alimenty do dochodu to bardzo prosiłabym jeszcze o informację czy od rocznego dochodu rodziny będą odliczane alimenty świadczone na rzecz innych tak jak są odliczane przy wniosku do Funduszu Alimentacyjnego oraz czy te 500zł jakie otrzymam na drugie dziecko będzie potem wliczane jako dochód rodziny i spowoduje to fakt, że zostanie mi odebrane świadczenie alimentacyjne jakie otrzymuję z Funduszu na pierwsze dziecko bo się okaże że przez te rządowe 500zł przekraczamy dochód i ogólnie wyjdzie tak, że wyjdziemy na zero bo na drugie dostanę jedno 500 ale na te pierwsze stracę 500 jakie… Czytaj więcej »

Jola
20 lutego 2016 18:19

Jestem mamą bliźniaków. Mąż w roku 2014 zaczął prace i dochód na osobę nie przekraczał 800 złotych. Od 2015 mężowi została podniesiona pensja i dochód przekracza 800 na osobę czy mam się starać tylko na jedno dziecko czy mogę na dwójkę.

Jola
20 lutego 2016 18:41

Jestem mamą bliźniaków. Mąż zaczął prace w 2014 roku. Dochód na osobę wtedy nie przekraczał 800 złotych. W roku 2015 mężowi podnieśli zarobek i dochód przekracza 800 złotych na osobę. Czy mam się ubiegać na jedno dziecko czy mogę na dwóch.

asik
2 marca 2016 20:08

Skoro przekracza to na jedno

Daria
25 marca 2016 20:04

A czy jeśli pobieram zasiłek rodzinny i musiałam wykazywać dochody ojca dziecka, pomimo tego że nie mieszkam z nim to starając się o 500 zł na dziecko również muszę? Wydaje mi się, że chyba tak

Mag
4 lipca 2016 21:00

Za jaki rok odlicza się alimenty na rzecz innych dzieci
Nasza sytuacja wygląda następująco. Mąż uzyskał dochód w lutym 2015.marzec dochody 1298.91zl -alimenty 779.35zl dochód po odliczeniu alimentów 519.56zl. Ja uzyskałam dochód w listopadzie i w grudniu mój dochód 1298.91 i 351zl jednorazowe świadczenie socjalne na święta. W mopsie zliczyli 2948.82 i nie chcą odliczyć alimentów.i twierdzą że odlicza alimenty z 2014 jakie były płacone. Mogą tak zrobić? Dodam że w 2014 r były płacone przez 5 miesięcy po 390zl. Pomocy co mam zrobić .odsyłają mnie z pokoju do pokoju aż minie termin 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Nela
6 listopada 2016 19:13

Proszę o odpowiedź w następującej sprawie. Małżeństwo rolników zrezygnowało (ze względów zdrowotnych) w 2015 r. z działalności rolniczej i przeszło na rentę strukturalną. Otrzymują wspólnie ok. 1400 zł netto. Mają jeszcze na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Ponieważ do przyznania 500+ brany jest dochód szacunkowy za posiadane hektary w 2014 r. otrzymali dodatek tylko na drugie dziecko. W sierpniu starsze z dzieci osiągnęło 18 lat, więc na chwilę obecną nie otrzymują już żadnego dodatku 500+. Podobno dopiero od października 2017 roku będą mogli uzyskać prawo do 500+ na córkę. Taką informację uzyskali w gminie. Czy jest to zgodne z przepisami?

wpDiscuz
%d bloggers like this: